10 tips voor succesvolle software

Goede software voegt zich naar de omgeving. Niet andersom. Aan de ontwikkeling van uitstekende maatwerksoftware gaat dan ook grondige research vooraf. Met deze tips krijgt u maatwerksoftware die zichzelf terugverdient.

1. Start met een goed doordacht plan

Wat zijn de doelstellingen van uw maatwerksoftware? Die moeten eerst in kaart worden gebracht. Dat klinkt logisch, maar vaak begint men met alleen een globaal idee. Pas wanneer de maatwerksoftware ontwikkeld wordt, of erger, pas wanneer deze in gebruik wordt genomen, blijkt de functionaliteit van de maatwerksoftware onvolledig of onjuist. De beste maatwerksoftware wordt gebouwd aan de hand van een vanuit de eindgebruiker geschreven functioneel ontwerp.

2. Analyseer de werkprocessen

Goede maatwerksoftware sluit naadloos aan op de procedures die op de werkvloer worden gevolgd. Door maatwerksoftware te modelleren aan de analoge werkwijze, ontstaat een intuïtievere applicatie waarin efficiënter gewerkt wordt. Een grondige analyse van de werkprocessen, door bijvoorbeeld monitoring of interviews, is een essentieel onderdeel van het voortraject van maatwerksoftware ontwikkeling.

3. Kijk vooraf naar de restricties die de hardware oplegt

Wanneer maatwerksoftware moet samenwerken met andere systemen, is een goede platformkeuze essentieel voor succesvolle implementatie. Ook voor online applicaties met een in potentie grote doelgroep, zoals bijvoorbeeld sociale mediaprojecten, kan hardware een struikelblok voor verdere groei vormen. In dergelijke gevallen kan 'The Cloud' een oplossing bieden, maar de maatwerksoftware moet daar wel op worden voorbereid.

4. Ontwikkel alleen maatwerksoftware wanneer het zichzelf terugverdient

Een open deur? Was het maar waar! Double Guns pleit voor Meetbare Return Of Investment. Als u niet (bij benadering) kunt meten wat de ROI van het stuk maatwerksoftware is, moet u er niet aan beginnen. In dat geval verdient het project zichzelf waarschijnlijk niet terug.

5. Betrek de belanghebbenden bij de ontwikkeling van maatwerksoftware

Het is verstandig de eindgebruikers al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van maatwerksoftware. Niet alleen maakt u gebruik van hun expertise en betrokkenheid. U beperkt hiermee mogelijke weerstand tegen ‘ongevraagde veranderingen’ op de werkvloer.

6. Scan de omgeving

Houd rekening met de omgeving waarin de maatwerksoftware wordt gebruikt. Heeft de omgeving de beschikking over een beperkte bandbreedte? Wordt de software gebruikt in de operatiekamer? Of in een ruimte die slecht is verlicht? Aanpassing aan de omgeving kan een bepalende factor zijn voor het succes van de maatwerksoftware.

7. Breng het gedrag van de gebruikers in kaart

De ene gebruiker van maatwerksoftware is de andere niet: de ene gebruiker komt op een website via de homepage, de andere komt via Google op een diepliggende pagina. Als je het doel van de gebruiker kent, dan kun je ook de benodigde hoeveelheid softwarematige begeleiding (klikpaden, menu-structuren) bepalen. Maatwerksoftware waarbinnen je via meerdere methoden je doel kunt bereiken scoort vaak beter dan software die de gebruiker beperkt.

8. Combineer verschillende disciplines voor succesvolle maatwerksoftware

Stel een goed team van specialisten samen bij de ontwikkeling van maatwerksoftware. Maak gebruik van experts op verschillende niveaus, zoals marketingspecialisten, grafische vormgevers en copywriters, die hun kennis bundelen voor een optimaal product.

9. Zorg voor training en een goed onderhoudsplan

Wie gaat de maatwerksoftware gebruiken als die klaar is? Weten deze mensen hoe het programma werkt? En wie gaat het programma onderhouden? Voorafgaand aan de ontwikkeling van maatwerksoftware moeten al deze vragen beantwoord zijn in een gedegen stappenplan.

10. Kies voor solide support

Maatwerksoftware gaat soms tientallen jaren mee. Het internet verandert, evenals uw organisatie die meegroeit met de tijd. Bij plotselinge veranderingen kan spoedeisende hulp gewenst zijn. Om het succes en de kwaliteit van uw maatwerksoftware te waarborgen is een gedegen, liefst levenslange support essentieel. Kies daarom voor een stabiele partij die continuïteit biedt. Uiteraard staat Double Guns voor u klaar.

Wilt u meer weten over software op maat? Neem dan contact met ons op.

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Let's give it a shot