De aanpak van Double Guns

Goede software voegt zich naar de omgeving. Niet andersom. Stel nou dat u besluit om de huidige dataverwerking in verschillende systemen te verruilen met één enkele webapplicatie. Een geïntegreerd systeem dat de functionaliteit biedt die vooralsnog door verschillende systemen werd voorzien. Waar begin je dan? Wat maakt de software efficiënt? Er bestaat geen abc’tje voor het bouwen van webbased software, maar we hebben wel enkele aanbevelingen.

Betrek de medewerker die de software gaat gebruiken bij de ontwikkeling

Double Guns doet dit vaak in de vorm van een workshop: we bespreken eerst individueel de pijnpunten van de huidige werkwijze en voeren vervolgens een gezamenlijke discussie.
We stellen vervolgens scenario’s op door medewerkers een denkbeeldige taak te geven en hen te laten beschrijven hoe ze die taak het liefste zouden uitvoeren. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de huidige werkprocedures. Zo brengen we de eisen aan de software in kaart. Als er grote verschillen in werkwijzen bestaan, kan het zinvol zijn om binnen de nieuwe software ruimte te laten voor de verschillende benaderingen.

Vertaal de werkprocedures naar een interactief systeem

Met de gewenste werkwijze op ons netvlies, schetsen we onze visie op de ideale werking van het software pakket. Deze visie koppelen we in vroegtijdig stadium terug aan de eindgebruiker van de webapplicatie. Ervaring leerde ons dat terugkoppeling het beste werkt wanneer de schetsen van de webapplicatie vrij globaal zijn: vooral gefocust op navigatie en interactie, en zonder inhoudelijke informatie over de webapplicatie. Op die manier kan de medewerker zich een beeld vormen van het concept van de webapplicatie en daarop reageren zonder te worden afgeleid door inhoudelijke of grafische randzaken. Zo kom je tot een opzet van de webapplicatie waar iedereen enthousiast over is. Het draagvlak voor de nieuwe webapplicatie is daarmee gecreëerd, waardoor deze makkelijker in gebruik wordt genomen.

Wilt u meer weten over software op maat? Neem dan contact met ons op.
 

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Let's give it a shot